PROJECTMANAGEMENT

ICT projectmanagement kan op verschillende terreinen plaatsvinden. Kenmerkend van de aanpak van JYP.nl is het borgen van de beoogde verandering in de organisatie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het motto bij systeem implementaties: “Een werkend systeem én een werkende organisatie”.

Prince2 methodiek

Prince2 is een veel gehanteerde project methodiek. Als deze te hard wordt ingezet, kan een project doodslaan. JYP.nl gebruikt díe onderdelen van projectmethodieken die passen bij de klantorganisatie, en niet meer dan dat. Voldoende methodiek om comfort te hebben bij het succesvol afronden van het project. Kortom, gebruik van ‘best practices’ in optima forma.

Een werkende organisatie

Het opleveren van een werkend systeem is voor software leveranciers vaak niet het grootste probleem. Hoe de organisatie omgaat met dit nieuwe systeem, het integreert in de eigen werkwijze en het optimale hieruit haalt: dát is de uitdaging.

Meer informatie over projectmanagement

Wilt u meer informatie over ICT projectmanagement? Of ontvangt u graag meer informatie over Prince 2 of over de werkwijze van JYP.nl? Neemt u dan vrijblijvend contact op.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Implementatie van Electronisch Clienten dossier binnen gehandicaptenzorg instelling.

  • Verhuizing DATA-center.

  • Uitbesteding Datacenter en beheer.

  • Vervanging telefonieoplossing binnen gehandicaptenzorginstelling, decentrale vestigingen, tevens aansluitend op persoonsalarmering.

  • In een jeugdzorg instelling implementatie van nieuwe roosterpakket.

  • Pakketselectie van een Helpdesk systeem, tevens invoering van en aansluiten op nieuw beschreven ITIL processen.

  • Aanbesteding en implementatie van nieuw printercontract in gehandicaptenzorg instelling. Aansluiting met nieuwe manier van werken en nieuwe technologieën (mobiel printen, follow-me printing, centrale printoplossing bijv).

  • Opstellen van een rechtenstructuur en deze implementeren, ter vervanging van een ondoorzichtige en risicovolle situatie. (RBAC= roll based access control).