MaaS: ICT Manager as a Service

Niet iedere organisatie heeft een vaste formatie voor ICT manager. Toch bestaat dan soms de behoefte om te kunnen sparren over actuele ICT ontwikkelingen. Vindt u het lastig om de vertaalslag te maken van bedrijfsdoelstellingen naar ICT projecten portefeuille?

JYP.nl kan deze rol voor u vervullen door te fungeren als CIO op afroep. Dit heet in onze termen MaaS (Manager as a Service). Een MaaS is een sparringpartner voor zowel Directie/RvB als ICT management en Businesstrekkers. Bij MaaS wordt u ondersteund bij het verankeren van het beleid in de ICT projectportfolio, bij het vertalen van de wensen van de organisatie naar ICT vraagstukken.

Door een langdurige verbintenis borgt u kennis en hoeft u geen ad-hoc adviseur in te huren. Als MaaS vervult JYP.nl elke rol die op dat moment nodig is en u kunt mij invliegen wanneer dat nodig is.
Het is niet nodig om mij bij te praten of weer vanaf 0 te beginnen, ik ben bekend met uw organisatie en u kent mij.

Meer informatie over MaaS

Wilt u meer informatie over deze dienstverlening? Of bent u benieuwd welke vorm van Manager as a Service het beste bij uw organisatie of afdeling past? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JYP.nl.

Waarom MaaS?

De redenen om te kiezen voor Manager as a Service zijn:

  • Omdat strategische ICT werkzaamheden in de praktijk vaak moeilijk te plannen zijn en door Ad-hoc zaken overschaduwd worden;
  • Omdat het lastig is om interne kennis van algemene ICT ontwikkelingen op peil te houden, zeker daar waar het innovatie en vernieuwing betreft;
  • Omdat u graag gebruik maakt van kennis en expertise die ook bij andere organisaties ingezet wordt en u zo niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Verschillende vormen MaaS

Er zijn verschillende vormen van MaaS mogelijk als u mij inhuurt. Denkt u hierbij aan:

  • IT Manager vaste dag in de maand, waarbij ICT projecten op de agenda staan bij management/directie;
  • IT Strategie jaarabonnement. Recht om x aantal uren per jaar (bijvoorbeeld 40) ter bevordering van ICT Strategievorming, vertaling beleid naar ICT projectenportfolio. In te zetten op momenten dat het in de Planning en Control cyclus past.