Business-IT Quick Scan

Dit is het uitvoeren van een Quick Scan van het ICT Domein op basis van Fixed prijs. Daarbij kijk ik verder dan enkel de ICT, maar focus ik me vooral op de aansluiting van ICT bij de businessdoelstellingen en verwachtingen van de organisatie. Binnen een korte termijn lever ik een heldere rapportage met prioriteitstellingen aan om de pijnpunten van het ICT Domein aan te pakken.

Helder rapport

In het rapport worden de volgende zaken inzichtelijk:

 • De match tussen bedrijfsdoelstelling en -visie en het (gewenste) ICT beleid en landschap;
 • Gap tussen organisatie doelstellingen en huidige ICT landschap in kaart brengen;
 • Voornaamste risico’s, gerelateerd aan de context van de organisatie;
 • Prioriteitstelling (net alles kan tegelijk opgepakt worden);
 • Aanbeveling voor aanpak om te komen tot toekomstvastte en toekomstgerichte ICT voorzieningen.

Praktische Scan

Een praktische Scan, waarin alle aspecten van het  ICT domein tegen het licht worden gehouden:

 • Strategie;
 • Projecten;
 • Infrastructuur;
 • Applicaties (business en generiek);

Kortom, omdat de organisatie weer de controle terug wil krijgen op de ICT ontwikkelingen.

Vragen over Business-IT Quick Scan?

Meer weten over de Quick Scan? Of bent u benieuwd waarom deze scan het beste bij uw organisatie of afdeling past? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JYP.nl.

Werkwijze Business-IT Quick Scan

De Quick Scan gaat als het volgt in z’n werk:

 • Kick-off meeting;
 • Bestudering aanwezige documentatie;
 • Interviews gericht op verzamelen informatie;
 • Steekproefsgewijs toetsen van bevindingen;
 • Rapportage en (plenaire) terugkoppeling.

Waarom een Quick Scan?

 • Omdat de organisatie worstelt met het ICT vraagstuk;
 • Omdat ICT niet meer (goed) begrepen wordt door de business en de dialoog verbeterd moet worden;
 • Omdat er ICT projecten lopen waarvan de bijdrage aan de business niet helder is;
 • Omdat er een ‘gevoel’ is dat zaken beter kunnen, maar niet duidelijk is waarmee gestart moet worden;