INTERIM MANAGEMENT

Met grote regelmaat doen zich situaties voor waarin opdrachtgevers tijdelijk extra kennis en ervaring willen inhuren voor ICT management. U kunt hierbij denken aan organisatieveranderingen, het tijdelijk waarnemen van een managementpositie of speciale managementposities.

Voor uiteenlopende zaken in te huren

JYP.nl wordt regelmatig ingehuurd als interim manager. Als ICT Interim manager is hij beschikbaar voor:

 • Vervanging van de directie- of managementpositie;
 • Directie/Raad van Bestuur ondersteunen bij het maken van keuzes op het ICT domein;
 • In gang zetten van veranderingen in de organisatie op ICT gebied;
 • Medewerkers managen in het veranderproces;
 • Analyse van situatie en adviseren over te nemen stappen;
 • ICT innoveren in de organisatie. In samenspraak met RvB en managment vormgeven en in de tijd plaatsen.

Meer informatie over interim management

Wilt u meer weten over ICT Interim management? Of bent u benieuwd wat JYP.nl voor uw organisatie of afdeling kan betekenen? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Voorbeelden uit de praktijk

 • Verhogen van de klant tevredenheid en het besef van de ICT medewerker dat dienstverlening gericht is op de cliënt.

 • Binnen gehandicaptenzorg instelling opstellen van Informatiebeveiligingsbeleid. O.a. in het kader van de Wet Datalekken (1-1-2016) en Europese privacy richtlijn. Inrichten van een werkwijze ten aanzien van melden datalekken en fungeren als Security Officer.

 • Het na een fusie van twee Gehandicaptenzorg organisaties, begeleiden van de samensmelting van de IT omgevingen. Zowel de ICT medewerkers, als het applicatielandschap. Daarbij maken van keuzes t.a.v. primaire systemen en migratie en integratie daarvan.

 • Opzetten van een helpdesk voor en door cliënten (tevens ondersteuning aan huis).

 • Implementeren van gebruik van Tablets en APPS ter ondersteuning van de Ambulante zorgverlener. Zodat bij cliënt kan worden gerapporteerd. Toename cliënttevredenheid en productiviteit medewerkers (afname administratieve last).

 • Kwartiermaker voor een Shared Service Center binnen een GGZ instelling. Benoemen en beschrijven van dienstverlening, in intensieve samenspraak met gebruikersorganisatie.

 • Binnen Jeugdzorginstelling omvormen van de ICT afdeling van een technisch gerichte naar een klant gerichte afdeling.
 • Nieuwe doorbelasting systematiek voor ICT kosten opzetten en introduceren in binnen een Care organisatie.