Lean is een veelgehoorde term de afgelopen jaren. En terecht. Lean helpt ons helder naar de eigen processen te kijken. De voornaamste drijfveer van de Lean-aanhangers is het voorkomen van verspilling.

Verspilling

Verspilling in termen van Lean zijn alle níet waarde toevoegende activiteiten voor de klant. In de gezondheidszorg noemen wij dat de cliënt of de patiënt. Opnieuw invullen van formulieren en persoonsgegevens. Je verhaal de zoveelste keer houden voor de zoveelste specialist. Veelgehoord is: “Maar dit heb ik uw collega ook al verteld!”. Dit leidt bij de klanten in de gezondheidszorg tot onbegrip en frustratie. En erger, het leidt tot een afname in het vertrouwen dat men met het juiste bezig is en dat optimale en efficiënte zorg wordt geleverd.

ICT projecten zijn niet lean

Daar waar automatiseringsprojecten vaak verkocht worden als verbeteringen in de processen, efficiëntere werkwijze en als iets dat snel terugverdiend wordt, is de praktijk vaak weerbarstiger. Mijn ervaring is dat dit voornamelijk komt door een niet heldere kijk op de processen. ICT wordt aangevlogen vanuit de ICT, processen en werkwijzen worden voor waar aangenomen en er wordt getracht om deze te vatten in de juist aangeschafte systemen. Dit doen we zonder kritisch naar die processen te kijken.

Collectief de fout in

En daar gaan we collectief de fout in. In plaats van verbeteringen in de processen, worden extra stappen bedacht waardoor het systeem wel gaat werken. Dit is juist het tegenovergestelde van Lean. We richten ons op het systeem en niet meer op het toevoegen van waarde voor de cliënt/patiënt. We besluiten tot nemen van onnodige stappen, die voor de gezondheidszorg klant geen enkele zichtbare toegevoegde waarde heeft.

Maak van ICT projecten Lean-projecten

Daarom pleit ik ervoor om automatiseringsprojecten om te dopen tot Lean-projecten. Alleen met het zicht op de klant gericht, met het benoemen van de processen en deze aan de kaak te stellen, komen we tot verbeteringen. Het kan vaak véél eenvoudiger en in dit geval is eenvoudiger beter. Schrap de onnodige stappen en ga als zorgorganisatie uit van de cliënt/patiënt. Zet zijn behoefte voorop en acteer van daaruit.

Doe het samen

En vooral, doe dit samen. Met samen bedoel ik ook echt samen. Alle betrokken partijen; ICT, zorgverlener, maar ook (en vooral) de cliënt/patiënt. Hoewel het soms eng lijkt om de klant een kijkje in de keuken te geven, is verbazingwekkend hoeveel informatie én verbetering uit de samenwerking komt. En dit leidt tot echte Lean-aanpak, het echt uitsluiten van verspilling en daarmee ICT projecten die bijdragen aan de echte doelstellingen van de zorgorganisatie. Doelstellingen die altijd gericht moeten zijn op verbetering en versterking van de zorg aan de cliënt.[/fusion_text]