Interne ICT afdelingWe kennen ze allemaal. De typische automatiseerders van de interne ICT afdeling, ook wel nerds genoemd. Niemand begrijpt waar ze mee bezig zijn, maar ze zijn o zo belangrijk voor de organisatie. Koesteren moest je ze en voorzichtig mee omgaan, want ze kunnen je het leven zuur maken. “Nee”-verkopers eerste klas, niets kan tenzij zij het goedkeuren.

De veranderende ICT afdeling

Dit beeld van de interne ICT afdeling is in rap tempo aan het veranderen. En die afdelingen die vechten om hun eigen positie te behouden, een positie die ze zorgvuldig opgebouwd hebben. Vergeet het maar. Voorheen was het de ICT afdeling die bepaalde wat goed was voor de gebruiker, maar dit is niet meer zo. Dat heeft alles te maken met de toenemende toegankelijkheid van ICT en het mondiger worden van de interne klant. Gelukkig maar.

ICT-er is kenner van bedrijfsprocessen geworden

Ook de ICT afdeling van een bedrijf is verworden tot ICT gebruiker. De ICT medewerkers moeten goede kennis hebben van de bedrijfsprocessen en in de gezondheidszorg voornamelijk van hetgeen de cliënt/patiënt en de zorgverlener beweegt. Alleen van daaruit kan een goede dienstverlening opgebouwd worden, dus weten wat de organisatie als gebruiker nodig heeft.

Verkenner in het ICT landschap

Van de interne ICT afdeling wordt dus niet meer verwacht dat ze zich richt op het technische beheer, maar steeds meer op de functionele ondersteuning. Vanuit het functionele moet de huidige ICT-er in staat worden geacht om de vertaling te maken naar oplossingen. Oplossingen die zij niet zozeer op de plank heeft liggen, of waarvan diepgaande kennis voorhanden is, maar de ICTer weet wel wáár de oplossing te vinden is. Ofwel een vraagbaak voor de organisatie die helpt bij het leiden door het ICT landschap.

Rol van regisseur

Dit houdt automatisch ook in dat allianties en partnerschappen met ICT leveranciers opgebouwd moeten worden. Op basis van contracten met enkele strategische partners, verschuift de rol van de Interne ICT afdeling naar die regisseur. En daar waar sprake is van partnerschappen met externe partijen, is dit in grote mate ook het geval in de richting van de interne klant.

Zonder wrijving geen glans

Deze verandering gaat meestal niet zonder slag of stoot. Eerst moet er een besef van urgentie zijn. Deze ontstaat vaak, hoe vervelend ook, uit onvrede met de huidige situatie. ICT en de rest van de organisatie begrijpen elkaar niet meer. Er wordt een enorme kloof gevoeld tussen hetgeen geleverd wordt en de (veelal nijpende) behoefte. Deze impasse zal doorbroken moeten worden, door de dialoog op te starten. Dat hierbij harde noten gekraakt moeten worden is evident. Duidelijk zal worden dat de huidige situatie niet meer past bij de ambitie en de vraag zal gesteld worden óf iedereen mee zal kunnen in de benodigde omslag.

Perspectief

Meegaan in de omslag is het enige perspectief dat de huidige ICT afdelingen hun bestaansrecht geeft. Maar wel een heel mooi perspectief. Het geeft je als afdeling het gevoel er weer ‘toe te doen’. Dat je daadwerkelijk bijdraagt aan de doelstellingen van je organisatie en dat dit zo ook weer ervaren wordt.